Oznámení o právním nástupci společnosti Letohradské strojírny, s.r.o.
Společnost CZ LOKO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02, IČ 61672131 Vám oznamuje, že dnem 1.1.2018 došlo k zániku bez likvidace společnosti Letohradské strojírny, s.r.o., IČ 60111593, převodem jmění na společnost CZ LOKO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02, IČ 61672131,
Veškeré smluvní vztahy, pohledávky a závazky přechází dnem 1.1.2018 na právního nástupce, společnost CZ LOKO, a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Původní provozovny zaniklé společnosti v Letohradu a v Žamberku se staly provozovnami CZ LOKO, a.s.. Výrobní činnost zaniklé společnosti zůstala zachována.
Úplné znění oznamovacího dopisu obchodním partnerům zaniklé společnosti Letohradské strojírny, s.r.o.
Pro další informace o právním nástupci přejděte na www.czloko.cz

Oznamovací dopis partnerům
ZDE